Klachten

We doen altijd ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u een keer niet tevreden bent. Dan kunt u schriftelijk een klacht bij ons indienen. Wij vinden het belangrijk dat u het ons laat weten als u niet tevreden bent. Dit helpt ons onze dienstverlening steeds weer te verbeteren, maar we willen ook graag uw klacht oplossen. Ook als u tevreden bent vinden we dat natuurlijk leuk om te horen!

Ik ben niet tevreden over de reactie op mijn klacht door SCW. Waar kan ik terecht voor onafhankelijk advies?

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door onze
medewerker(s)? Dan kunt u een brief sturen aan onze directie. Komen we er dan ook samen niet uit? In dat geval kunt u uw klacht middels dit formulier indienen bij:
Regionale Klachtencommissie Woningcorporaties Rivierenland
De Hoef 2
5311 GH GAMEREN

Deze klachtencommissie bestaat uit drie leden: een lid namens de huurders, een lid namens de verhuurders en een onafhankelijke voorzitter. Voordat u uw klacht kunt indienen bij deze commissie, moet eerst de klachtenprocedure van SCW doorlopen zijn. U vindt de voorwaarden in het reglement aan de rechterkant van deze pagina.

Wat doet de klachtencommissie?
De klachtencommissie bekijkt de klacht en brengt een onafhankelijk en onpartijdig advies uit aan onze directie. Deze beslist uiteindelijk over de afhandeling van de klachten. Alleen wanneer de directie dit goed kan motiveren, mag worden afgeweken van het advies van de klachtencommissie.

Om welke klachten gaat het?
De klachtencommissie behandelt klachten over het optreden van medewerkers en het functioneren van de woningcorporaties. De klachten kunnen ook gaan over overlastsituaties, bedrijven die in opdracht van woningcorporaties werken en woningtoewijzing via Woongaard.

Heeft u een klacht over de huurprijs of de servicekosten/warmteverbruik?

In dat geval kunt u uw klacht indienen bij:
Huurcommissie
Postbus 16495
2500 BL DEN HAAG
Telefoon: 0800-4887243
Website: www.huurcommissie.nlVeel gevraagd over Klachten

Wat doet de klachtencommissie?

De klachtencommissie bekijkt uw klacht en brengt een onafhankelijk en onpartijdig advies uit aan de directie van de woningcorporatie. De directie van de woningcorporatie beslist uiteindelijk over de afhandeling van de klacht. Maar alleen wanneer zij dit goed kan motiveren, mag zij afwijken van het advies van de klachtencommissie.

Welke klachten neemt de klachtencommissie in behandeling?

De klachtencommissie behandelt klachten over het optreden van medewerkers en het functioneren van de woningcorporaties. De klachten kunnen ook gaan over overlastsituaties of over bedrijven die in opdracht van de woningcorporatie werken. Voordat u een klacht indient bij de klachtencommissie moet deze eerst schriftelijk zijn ingediend en behandeld door de manager van de betreffende afdeling. Bent u het niet eens met het eindstandpunt van de directie en is de klacht voor u niet opgelost, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie.


Welke klachten neemt de Klachtencommissie niet in behandeling?

Niet alle klachten worden door de klachtencommissie behandeld. Hieronder volgt een opsomming van klachten die niet in behandeling genomen worden: • klachten over de hoogte van de huurprijs en de servicekosten. Hiervoor kunt u terecht bij het secretariaat van de Huurcommissies. Adresgegevens: postbus 16495, 2500 BL Den Haag.

Telefoon 0800 – 4887243 / www.huurcommissie.nl;

• klachten waarover de rechter al een oordeel geveld heeft of die bij de rechter in behandeling zijn;

• klachten die niet eerst zijn besproken met de manager van de betreffende medewerker van uw corporatie en waarover de directie nog geen eindoordeel heeft gegeven en schriftelijk heeft medegedeeld.


Waar kan ik een klacht indienen?

Heeft u een klacht over het woonruimteverdeelsysteem, over de dienstverlening van SCW of een van onze medewerkers?
In dat geval kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij:
Regionale Klachtencommissie Woningcorporaties Rivierenland
De Hoef 2
5311 GH Gameren

Voor klachten over de huurprijs of de servicekosten neemt u contact op met de Huurcommissie:
Adresgegevens:
Huurcommissie
postbus 16495, 2500 BL Den Haag.
Telefoon 0800 – 4887243 / www.huurcommissie.nl

1 meer vragen tonen