Wonen met zorg

 

Het kan zijn dat u zorg nodig heeft. Per 2013 is scheiding van wonen en zorg voor mensen met een lichte zorgvraag ingevoerd. De overheid wil dit ook invoeren voor mensen met een zwaardere zorgvraag. Vaak is het mogelijk om zelfstandig te wonen en daarnaast hulp te krijgen via de zorgverzekeringswet, WMO, AWBZ en eventueel via eigen middelen. Soms is er zoveel hulp nodig dat verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis noodzakelijk is. 

“Ik kom (nog) niet in aanmerking voor verblijf in een verzorgingshuis. Heeft SCW aanleunwoningen of appartementen te huur bij een verzorgingshuis?  Ja, we hebben verschillende mogelijkheden. We zetten ze op een rijtje voor u: 

De Vier Gravinnen

De Vier Gravinnen is een groot complex waar een verzorgingshuis in zit maar ook aanleunwoningen en normale huurwoningen. Voor de aanleunwoningen heeft u een CIZ-indicatie nodig. U kunt zich met uw indicatie melden bij STMR, zij houden een wachtlijst bij voor de aanleunwoningen. Normale huurwoningen worden geadverteerd op Woongaard. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u ingeschreven zijn bij Woongaard. Daarnaast kunt u bij elke woning de voorwaarden lezen. Staat u nog niet ingeschreven bij Woongaard, dan kunt u dit hier doen. 

Lingeborgh

Naast de Lingewaarde aan de Gasthuislingelaan staan ook aanleunwoningen. Voor de aanleunwoningen heeft u een CIZ-indicatie nodig. U kunt zich met uw indicatie melden bij Zorgcentra de Betuwe, zij houden een wachtlijst bij voor de aanleunwoningen. Voor de normale huurwoningen geldt hetzelfde als bij De Vier Gravinnen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u ingeschreven zijn bij Woongaard. Daarnaast kunt u bij elke woning de voorwaarden lezen. Staat u nog niet ingeschreven bij Woongaard, dan kunt u dit hier doen.”