Over SCW

Wij bieden betaalbare woningen voor mensen die vanwege hun inkomen niet in hun eigen woonbehoefte kunnen voorzien. We kijken daarbij verder dan de woning en nemen ook verantwoordelijkheid om te werken aan leefbare en vitale wijken en buurten. Een opgave die we samen met gemeente, bewoners en andere maatschappelijke partners willen oppakken. Ieder vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid.

Strategische visie: Thuis in Tiel, doen we samen!

In onze strategische visie 2016-2021 leest u over onze plannen in de komende jaren. De visie is tot stand gekomen met inbreng van medewerkers, bewoners en samenwerkingspartners met als resultaat: mooie en uitdagende opgaven voor onze organisatie. Bekijk hier de digitale versie van onze strategische visie: Thuis in Tiel, doen we samen!

Visitatie

Regelmatig laten wij onze prestaties meten. Als lid van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, zijn wij verplicht eens in de vier jaar een visitatie te laten doen. Een onafhankelijk bureau beoordeelt ons maatschappelijk presteren en geeft mogelijke verbeterpunten aan. In 2019 zijn wij beoordeeld, de resultaten leest u in het rapport. De bestuurlijke reactie kunt u hier lezen.

Visiecafé

In 2018 heeft SCW haar vijfde Visiecafé georganiseerd, dit keer samen met Mozaïek, gemeente en GGD Gelderland-Zuid. Deze bijeenkomst had als thema: ‘Verward gedrag, herken de signalen’. Samen met de 50 deelnemers is besproken wat we gezamenlijk kunnen doen voor mensen met verward gedrag. De vroegsignalering stond hierbij centraal. Met medewerkers van wonen, welzijn , gemeente en zorg is gesproken over hoe we beter signalen kunnen herkennen. Hier leest u het verslag van het visiecafé.

Huisregels

Om duidelijk te maken wat u van SCW mag verwachten en welk gedrag wij gepast vinden en wat wij niet accepteren, hebben we huisregels opgesteld. U kunt deze huisregels op deze website bekijken en u vindt ze ook terug bij de balie op ons kantoor.