Aanvraag leefbaarheidsbudget

In de nieuwe Woningwet, die 1 juli 2015 is ingegaan, is door de overheid bepaald dat woningcorporaties geen geld meer mogen besteden aan sponsoractiviteiten. Hoewel wij dit betreuren, moeten wij sponsorverzoeken daarom afwijzen.

Als het gaat om een activiteit of initiatief dat wordt georganiseerd voor onze eigen huurders of in een wijk/straat waar veel huurders van SCW wonen, dan zijn er wel mogelijkheden om hier een budget voor aan te vragen (leefbaarheidsbudget). Het budget voor dit doel is natuurlijk niet onbeperkt. SCW heeft een beleid geformuleerd, waaraan vragen voor dergelijke leefbaarheidsbijdragen worden getoetst.

SCW verstaat onder leefbaarheid, prettig wonen én leven. Want een thuis is meer dan een huis. Een woonomgeving zonder overlast, die schoon is en waar u zich veilig in voelt bevordert dit. Wij stimuleren bewonersinitiatieven als de Nationale Burendag, waarbij ontmoetingen tussen de bewoners het doel zijn. Hebt u een idee dat hieraan bijdraagt?

Via het aanvraagformulier is het mogelijk uw idee aan ons door te geven. Uw idee wordt doorgestuurd naar de woonconsulent sociaal beheer en hij/zij zal binnen 2 tot 4 weken contact met u opnemen.