Bewonersblad

De SCW Info van oktober/november is een themanummer waarin een fijne buurt centraal staat. Wat kunnen we daar, samen, aan doen?

Als woningcorporatie zorgen wij voor voldoende sociale huurwoningen en houden we ons bezig met leefbaarheid. Maar wat is dat nu precies, leefbaarheid? Dan gaat het om prettig wonen, een schone en nette buurt, zorgen voor een omgeving waar je je samen met je buren thuis kunt voelen. Onze wijkbeheerders en woonconsulenten van sociaal beheer springen bij als er hulp nodig is. Ze zoeken graag samen met u naar manieren om tot oplossingen te komen wanneer het niet zo goed loopt met uw buren of in uw buurt. Want een fijne buurt maken wij niet alleen, dat doen we samen. Samen met de gemeente, waar nodig de wijkagent, met andere partners en vooral samen met u.