Afspraken in Tiel rondom wonen

Meer gemengde buurten, 170 sociale huurwoningen extra en samenwerken aan een aantrekkelijke woonomgeving. Deze en andere belangrijke doelen staan in de nieuwe prestatieafspraken “Wonen” die op 17 december zijn getekend.

Duidelijke toekomstrichting
De gemeente, woningcorporaties SCW, KleurrijkWonen en hun huurdersorganisaties hebben daarin vastgelegd hoe zij de komende jaren zorgen voor goed wonen in Tiel. De afspraken gaan vooral over de sociale huurmarkt. Voor verschillende buurten in Tiel gaan zij een visie opstellen. Hiermee krijgen verschillende plekken in Tiel in 2020 een duidelijke toekomstrichting.

In buurten met een hoog percentage sociale huurwoningen zetten de partijen in op minder sociale huur. En in buurten met weinig sociale huurwoningen zetten zij in op het realiseren van sociale huurwoningen. Om dat laatste te bereiken stelt de gemeente in 2020 samen met de corporaties ondersteunend grondbeleid op.

Verhuizen, verduurzamen en zelfstandig & betaalbaar wonen
Om te zorgen voor goed wonen in Tiel zetten partijen zich ook in om meer te ondersteunen bij overstappen van huur- naar koopwoningen en omgekeerd. Ook advies over het maken van aanpassingen in de woningen, zodat huurders langer zelfstandig kunnen wonen, hoort hier bij. Wat betreft duurzaamheid ligt de nadruk de komende jaren op isoleren en energie besparen. Daarnaast bekijken zij of er nog meer mogelijkheden zijn om mensen met schulden te kunnen helpen, zodat steeds meer inwoners van Tiel onbezorgd kunnen wonen.

Terug naar overzicht