Een rapport om trots op te zijn

Ons maatschappelijk presteren is beoordeeld. We scoren boven de norm en zijn trots op de resultaten.

Dit jaar is ons maatschappelijk presteren beoordeeld door een visitatiecommissie. We scoren op nagenoeg alle onderdelen boven de norm, zo blijkt uit het rapport. We hebben dus meer gedaan dan we zouden moeten doen. We zijn tevreden met de uitkomsten én al aan de slag gegaan met de aanbevelingen.

We zijn er trots op dat de commissie heeft vastgesteld dat SCW haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en goed presteert.Bovendien vieren we dit jaar ons 100-jarig jubileum in de volkshuisvesting in Tiel. We constateren dat tijden veranderen, maar dat het gedachtegoed van SCW in essentie nog steeds dezelfde is. Wat blijft is de opgave om te voorzien in kwalitatief goede, passende en betaalbare huisvesting. Omstandigheden veranderen en daarmee ook onze opgaven. Vergrijzing, ontgroening, vereenzaming, verduurzaming en digitalisering zijn ontwikkelingen waar we rekening mee moeten houden.

De beoordeling door de visitatiecommissie werkt als volgt: indien de corporatie per onderdeel doet wat zij hoort te doen, dan krijgt de corporatie voor dit onderdeel een 6. Door méér te doen kan de commissie één of meerdere pluspunten toekennen.

Onze beoordeling

  • Presteren naar Opgaven en Ambities: 7,1

  • Presteren volgens Belanghebbenden: 7,3

  • Presteren naar Vermogen: 7,0

  • Governance: 7,2

  • Sympathie, waardering en vertrouwen: 7,8

  • Producten en diensten: 7,6

  • Visie en leiderschap: 7,5

  • Werkomgeving: 8,0

  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid: 8,1

  • Financiële performance: 7,9

Terug naar overzicht