Huurders waarderen onze dienstverlening

Jaarlijks licht Aedes de woningcorporaties in Nederland door. Fijn om te weten: onze huurders waarderen onze dienstverlening.

Dit vindt de huurder 

Huurders geven ons een 7,7. Dat is hoger dan de 7,4 van vorig jaar. Vertrokken huurders geven SCW een 7,6 - iets lager dan vorig jaar 7,8. De reparatieverzoeken zijn ten opzichte van vorig jaar gezakt van een 7,9 naar een 7. We gaan bekijken wat we moeten doen om weer richting een 8 te gaan. Door de score van een 7 voor de reparaties, hebben we ondanks de goede scores voor de andere onderdelen toch een C gekregen voor het huurdersoordeel.

Betaalbaar en beschikbaar
Betaalbaarheid staat in onze visie centraal. Uit de benchmark blijkt dat onze inspanningen op dit gebied vruchten afwerpt: we krijgen er een A voor. Voor de beschikbaarheid krijgt een B, vooral omdat we weinig extra nieuwbouw hebben opgeleverd. We hebben onszelf wel als doel gesteld om de komende jaren extra woningen te realiseren.

Duurzaamheid
Het afgelopen jaar hebben we nauwelijks geïnvesteerd in duurzaamheid. We hebben hier in 2018 bewust voor gekozen, omdat we eerst duidelijkheid willen hebben over de routekaart naar CO2 neutraal in 2050. We willen namelijk geen investeringen doen waar we later spijt van krijgen. Daarom blijven we op een B staan. Voor de uitstoot van de CO2 zijn we gezakt van een B naar een C, omdat wij bijna geen maatregelen hebben uitgevoerd.

Aandacht voor de onderhoud en verbeteringen
Op instandhoudingskosten (deze bestaan uit kosten voor planmatig onderhoud, woningverbetering, reparaties en onderhoud bij verhuizing) scoren we een C. Geen verrassing, want grote renovatie projecten zoals we die de afgelopen periode uitvoerden in onder meer Vinkenhof, leiden tot hoge kosten. Toch dalen onze instandhoudingskosten over de afgelopen jaren wel en houden we aandacht voor het besparen van kosten.

Meer over de benchmark

Aan de Aedes-benchmark doen ruim driehonderd corporaties mee, 98 procent van alle corporatiewoningen is vertegenwoordigd.
De corporatiebranche als geheel wordt tegen het licht gehouden en de corporaties krijgen een eigen ‘rapport’.

  • De benchmark geeft corporaties per onderdeel een letter die aangeeft of de corporatie op dit onderdeel bij de bovengemiddelde 100 corporaties hoort (A), bij de gemiddelde 100 (B) of bij de benedengemiddelde 100 (C).
  • SCW kreeg een A voor het huurdersoordeel een B voor duurzaamheid, onderhoud & verbetering en een C voor de bedrijfslasten.
  • Doel van de benchmark is om het verbeterpotentieel van corporaties inzichtelijk te maken. Op een aantal onderdelen kunnen we van andere corporaties nog wat leren, maar we zijn óók tevreden. Het hoeft niet overal een A te zijn, we gaan bewust om met onze middelen en investeren dáár waar we het nodig vinden.
Terug naar overzicht