Samen aan de slag met goed wonen in het Rivierengebied

Provincie, gemeenten en woningcorporaties gaan aan de slag met een Actieplan Wonen.

OP 12 september gingen de Provincie Gelderland, acht gemeenten en zeven woningcorporaties in het Rivierengebied met elkaar in gesprek over de toekomst van de regionale woningmarkt. Ze spraken af om samen aan de slag te gaan met een Actieplan Wonen.

Op de fiets
Ruim 50 professionals bogen zich in De Pluk in Geldermalsen vanuit gezamenlijk belang over de ontwikkeling van de woningvoorraad in de toekomst en het leefbaar houden van wijken, buurten en dorpen. Alle deelnemers hebben de Rivierenwijk in Geldermalsen op de fiets verkend om met eigen ogen de transformatie van een wijk te zien. En om te horen van ervaringsdeskundigen wat hierbij kwam kijken en wat de resultaten zijn op het gebied van leefbaarheid en het invullen van de woningbehoefte.

Woningbouw versnellen
Dat deze bijeenkomst niet blijft bij nader kennismaken en praten, maakt gedeputeerde van de provincie Gelderland, Peter Kerris, duidelijk: “We willen de woningbouw in Rivierenland versnellen. Hoe geven we starters, doorstromers en arbeidsmigranten een betaalbaar dak boven hun hoofd? Hierover maken we afspraken met gemeenten en woningcorporaties in het Actieplan Wonen.”

Terug naar overzicht